Budapešť, otvorená brána špiónov

Vo víre množstva iných udalostí a finišujúcich slovenských prezidentských volieb v našich médiách trochu zanikla informácia z Maďarského parlamentu, ktorý minulý mesiac prerokoval nadštandardnú dohodu s ruskou Medzinárodnou investičnou bankou (IIB).

Tá plánuje v najbližšej dobe otvoriť v Budapešti svoju novú centrálu, ktorá podľa uvedenej dohody bude využívať veľké množstvo výhod, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziká nielen pre samotné Maďarsko, ale pre celú Európsku úniu.

Maďarský parlament pod vedením Viktora Orbána totižto "obdaroval" IIB diplomatickou imunitou, ktorá sa svojím rozsahom približuje vytvoreniu štátu v štáte, nadôvažok na pôde Európskej únie.

Táto rozsiahla imunita v podstate znemožňuje akúkoľvek kontrolu banky, jej finančných transakcií a taktiež všetkých jej priestorov zo strany polície či finančných úradov.

Okrem toho budú pracovníci IIB aj ich rodinní príslušníci požívať rovnakú imunitu ako zahraniční diplomati a imunita sa má vzťahovať aj na všetkých spolupracovníkov a hostí banky, bez ohľadu na ich občianstvo.

Popri tomto fakte, už ani veľmi nestojí za zmienku, že všetky investičné aj prevádzkové náklady s fungovaním IIB v Budapešti budú hradiť maďarskí daňoví poplatníci.

Podobné imunity, napríklad pre hlavné banky Európskej únie, sú bežné, avšak v prípade ruskej banky na pôde jej členského štátu sú neprimerané a rizikové.

V časoch, kedy je verejným tajomstvom, že mestá, v ktorých sídlia dôležité európske inštitúcie sú prešpikované ruskými a čínskymi špiónmi, je vytvorenie takejto nekontrolovateľnej "brány špiónov" mimoriadne nezodpovedným krokom.

Potencionálni ruskí agenti tajných služieb tak budú môcť vychádzať cez dvere tejto banky do ulíc celej Európskej únie a opäť sa nimi bez problémov vracať do Ruska s nazbieranými informáciami.

Viktora Orbána od zámeru zriadenia sídla IIB v Budapešti neodrádzajú ani zverejnené informácie, že jej predseda Nikolaj Kosov má dlhodobé vzťahy s ruskými spravodajskými agentúrami a ani správy západných bezpečnostných agentúr, ktoré majú indície, že Kosov svojho času dokonca v KGB sám aktívne pôsobil.

Verejné vyhlásenia maďarskej vlády, že ide len o posilnenie jej medzinárodných finančných pozícií v konfrontácii s uvedenými skutočnosťami a rizikami neobstojí.

Pravdou skôr je, že osobné Orbánove ambície už neohrozujú len fungovanie maďarského právneho štátu, ale aj celého spoločenstva, ktorého je Maďarsko členom.