Conteho hra so zápalkami

Napriek varovaniam USA a Európskej únie talianska vláda čoraz viac uvažuje o pôžičke z Ázijskej investičnej banky (AIIB). Taliansko by sa tak stalo prvým štátom G7, ktorý sa takouto formou bude podieľať na projekte Novej hodvábnej cesty z Pekingu do Európy.

Taliansky premiér Giuseppe Conte má podľa informácií Financial Times pri nachádzajúcej návšteve čínskeho prezidenta v Ríme dokonca s Pekingom podpísať "memorandum o porozumení", ktorého znenie zatiaľ nie je ani úplne jasné.

Podpis je naplánovaný na 22. marca, teda na rovnaký deň, v ktorý bude zasadať Európska rada v Bruseli.

Je možné, že ide o náhodu, ale taktiež nie je vylúčené, že sa jedná o provokáciu, ktorou chce Taliansko v súčasných napätých vzťahoch s Európskou úniou ukázať svoje ramená.

Európska únia pritom dlhodobo považuje podobné čínske aktivity za odporujúce stanoveným pravidlám európskej hospodárskej súťaže a za vytváranie možných dlhových pascí pre krajiny, ktoré s Pekingom uzavrú úverové partnerstvá.

Okrem toho však ide aj o riziko odovzdania časti dôležitej infraštruktúry (napríklad železnice a prístavy) či predaja strategických technológií do čínskych rúk, čo v konečnom dôsledku môže znamenať zníženie európskej konkurencieschopnosti a bezpečnosti.

Daň za možné zlepšenie talianskej obchodnej bilancie by tak bola až veľmi vysoká a doplatiť na to môže celá Európska únia.

Taliansko teda ostentatívne podceňuje geopolitické riziká a globálne ambície Číny, namiesto toho, aby svoje strategické zahraničné a hospodárske kroky konzultovalo s partnermi na pôde Európskeho parlamentu.

Podobná legitimizácia obsadzovania európskeho priestoru čínskymi investíciami a vplyvom Pekingu je nebezpečnou hrou so zápalkami, ktorá ohrozuje celý fungujúci ekonomický, hospodársky aj bezpečnostný mechanizmus Európskej únie.