Dankovu daň z potravín môžeme zaplatiť dvakrát

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že Dankovu daň z potravín môžeme zaplatiť dvakrát - na vyšších cenách potravín a aj na náhrade škôd obchodníkom, ktorí môžu žalovať Slovenskú republiku na domácich súdoch alebo Súdnom dvore Európskej únie prostredníctvom Európskej komisie.

Vyššie ceny potravín

Andrej Danko spravil ďalšiu zo série zbytočných odborných a politických chýb. Kvôli nesystémovej a diskriminačnej dani na potraviny Slováci platia viac za potraviny. No zdražovanie ešte neskončilo, zvyšovanie kvôli novej 2,5% dani nabehne až v apríli, keď ju budú musieť uhrádzať aj veľkí obchodníci.

Dankove ministerstvá sa vyjadrujú do médií, že rekordné zdražovanie potravín s novou daňou z potravín nemá nič spoločné a že ide o akýsi sezónny výkyv. Naopak, ktokoľvek nezávislý od SNS má názor opačný, a to taký, že nová daň ceny potravín zvýšila, otázkou je len o koľko.

Nová daň nepriamo diskriminuje obchodníkov, Slovensku hrozí nahradenie škody

Túto chybu sa teraz SNS snaží prekryť návrhom na zníženie DPH na potraviny na 10 %. No problém 2,5% dane z potravín z hľadiska porušenia práva Európskej únie zostáva naďalej aktuálny. Hrozba, že občania budú musieť nahradiť prípadnú škodu obchodným reťazcom z daní, zostáva reálna.

Vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu prax Súdneho dvora Európskej únie sa javí, že slovenský zákon o osobitnom odvode zavádza nepriamu diskrimináciu na základe sídla spoločnosti, čím porušuje právo Únie. 

Stále platí, že tento zákon v podstate rozdeľuje obchodníkov na dve skupiny. Prvá bude platiť odvod v plnej sadzbe a druhá ho nebude platiť. Do prvej skupiny patria v zásade len obchodné reťazce, v ktorých vykonávajú rozhodujúci vplyv spoločnosti, ktoré majú sídlo v zahraničí.

Peniaze sa rozpúšťajú v rozpočte, k farmárom sa nedostanú

Andrej Danko daň z potravín predával verejnosti aj tým, že tieto financie pôjdu farmárom. Nedeje sa tak, príjmy z tejto dane, približne 80 miliónov eur ročne, sa stávajú príjmom štátneho rozpočtu, pretože v zákone nie je definovaný žiadny mechanizmus na pridelenie takto vybraných peňazí slovenským farmárom. Konkrétne chýba ako sa bude s výnosom nakladať, kto a za akých podmienok bude oprávnený poberať podporu z tohto finančného zdroja. 

Táto daň z potravín nenapraví problém vlastnej potravinovej sebestačnosti ani "spravodlivejšie nerozdelí pridanú hodnotu" v prospech poľnohospodárov a potravinárov. Preto sa zdá, že spôsob, akým chcela slovenská vláda dosiahnuť sledovaný cieľ, je zjavne neprimeraný.

Eurofondy na podporu farmárov čerpáme slabo

Paradoxné je, že práve pri čerpaní eurofondov je podpora farmárov na Slovensku podľa NKÚ jednou z najslabšie využívaných. Inými slovami, keď SNS a ministerka Matečná nedokáže čerpať eurofondy, nechá ich prepadnúť a farmárov chce podporovať priamo z našich peňaženiek. Ani to však SNS nedokáže dotiahnuť do konca.

Pre všetky tieto dôvody sme v pondelok na tlačovej konferencii spolu s podpredsedom SPOLU Jozefom Mihálom predstavili návrh zákona, ktorý by Dankovu daň čo najrýchlejšie zrušil. Ochránili by sme Slovákov pred ďalším zdražovaním aj pred hrozbou nákladov zo škôd spôsobených obchodníkom. Čím skôr sa tak stane, tým lepšie.

Slovenskí občania si zaslúžia, aby im vládli ľudia, ktorí ich nebudú na základe zlých rozhodnutí zaťažovať zbytočnými daňami.