Dva rozdielne metre spravodlivosti na jednom území

Dôverná správa šéfa európskej misie v Jeruzaleme popisuje ako rozdielne sa zaobchádza s izraelskými osadníkmi a s Palestínčanmi.

Podľa nej sú Palestínčania obeťou systematickej súdnej diskriminácie.

Na Západnom brehu Jordánu existujú dva súdne systémy. Jeden je určený pre Izraelských osadníkov a druhý pre Palestínčanov. Obyvatelia toho územia sú súdení za ten istý trestný čin na dvoch rozdielnych súdoch, podľa dvoch rozdielnych zákonov a to v závislosti od svojej národnosti.

Izraelčan podozrivý zo spáchania trestného činu ublíženia na zdravý bol zadržaný a umiestený do policajnej cely, následne bol do 24 hodín postavený pred súd. Palestínčan bol za rovnaký skutok umiestnený do vojenskej väzby na 96 hodín!

Až 99, 74 % trestne stíhaných Palestínčanov bolo odsúdených. Pričom väčšina z nich býva potrestaná bez toho, aby sa na pojednávaní objavil akýkoľvek dôkaz, pretože uprednostňujú uznať vinu, aby dostali nižší trest. 

Rozdielne zaobchádzanie existuje aj pri schvaľovaní stavebného povolenia. Osadníci ich dostávajú, napriek tomu, že ide o okupované územie, aby si mohli postaviť nové domy alebo zlegalizovať čierne stavby. Palestínčania žijúci na území v zóne C, ktoré tvorí 60% Západného brehu Jordánu, takúto možnosť nemajú.

Obdobne diskriminačne sa zaobchádza aj pri cestovaní. Dopravné komunikácie sú postavené tak, aby uľahčili pohyb osadníkom. Palestínčania potrebujú na prechod cez bezpečnostný múr získať povolenie v netransparentnom byrokratickom systéme.

Na druhej strane Palestínske orgány podľa uvedenej správy tiež používajú represívne praktiky. Väznia ľudí bez obvinenia, používajú neprimeranú silu proti nenásilným zhromaždeniam, zneužívajú súdy a používajú mučenie.

Súčasná situácia nenaznačuje, že Palestínsky štát v zmysle záväzku dva národy dva štáty, ktorý predvídali mierové dohody z Oslo z 1993, jedného dňa naozaj aj vznikne.

Štáty Európskej únie nemajú na túto situáciu jednotný názor. Navyše izraelskí predstavitelia úspešne vkladajú svoj klin do našej nejednotnosti.