Príliš dlhá dočasnosť

Švédsko minulý štvrtok oznámilo, že napriek kritike Bruselu, predĺži kontroly na svojich vnútorných hraniciach o ďalšie tri mesiace.

Z tlačovej správe švédskej vlády je uvedené, že k tomuto kroku sa rozhodla kvôli pretrvávajúcej hrozbe pre vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok v krajine.

Kontroly boli zavedené v prístavoch, v osobnej a vlakovej doprave v roku 2015 a neskôr boli rozšírené aj na niektoré najväčšie švédske letiská.

Súčasné predĺženie hraničných kontrol sprevádza aj navýšenie počtu príslušníkov pohraničnej stráže.

Poslanci Európskeho parlamentu kvôli podobným prípadom zavádzania dočasných kontrol na vnútorných hraniciach európskych krajín (svojho času zaviedlo podobné kontroly napríklad aj Francúzsko, Nemecko, Dánsko či Rakúsko) prijalo návrh nariadenia, podľa ktorého by vnútorné hraničné kontroly mali byť umožnené najviac na obdobie jedného roka (v súčasnosti Kódex schengenských hraníc umožňuje zavádzanie dočasných kontrol na dva roky).

Schengenský priestor, teda voľný pohyb osôb a tovaru v rámci zmluvných štátov bez hraničnej kontroly, považujem za jedno z veľkých pozitív Európskej únie.

Aj keď chápem dôvody krajín, ktoré sa rozhodli ísť touto cestou, jeho dlhodobejšie obmedzovanie jednotlivými štátmi nie je najvhodnejším riešením.

Európsky parlament by sa preto možno mal namiesto prijímania zmien v uplatňovaní Schengenského kódexu, prednostne venovať podstatnému zlepšeniu ochrany vonkajších hraníc Európskej únie či fungovaniu Schengenského informačného systému, určeného na zaistenie bezpečnosti svojich členských krajín.