Rakúska indexácia detských prídavkov

Od 1. januára tohto roku prídu všetci zahraniční pracovníci v Rakúsku, ktorých deti žijú v domovských krajinách, približne o tretinu až polovicu z detských prídavkov. Toto opatrenie, sa dotýka aj tisícov Slovákov pracujúcich v tejto susedskej krajine.

Takzvaná indexácia dávok, ktorej cieľom je "zladiť" výšky dávok s ich úrovňou v domovských krajinách poberateľov, trochu paradoxne ešte navýši prídavky zamestnancov, ktorí prišli z bohatých krajín ako Švajčiarsko či Švédsko a naopak zníži pracovníkom z krajín, v ktorých sú tieto prídavky najnižšie, teda hlavne z tzv. bývalého východného bloku.

Prijímanie takýchto diskriminačných zákonov rozhodne nenapomáha zmenšovaniu rozdielov medzi ekonomicky slabšími krajinami EU a tými silnejšími, zároveň je taktiež veľmi pravdepodobné, že je aj v rozpore s prijatou legislatívou Únie.

Pokiaľ v Rakúsku a aj kdekoľvek inde na území Európskej únie zahraniční (mobilní) zamestnanci platia rovnaké odvody a dane ako domáci, musia mať aj rovnaké výhody.

Ako vyhlásila eurokomisárka pre sociálne záležitosti EU Marianne Thyssenová "V Európskej únii neexistujú žiadni druhoradí pracovníci, ani žiadne druhoradé deti."