Prečo Vás chcem zastupovať na pôde Európskeho parlamentu

Keby som mal zhrnúť do jedného slova dôvody mojej kandidatúry do parlamentu Európy, bol by ním pojem ROZDIELY.

Mojím domovom je Spiš, pracujem na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu a manželku mám z Francúzska. To, čo pri cestách medzi týmito krajinami vždy vnímam najviac sú práve ROZDIELY.

A nemyslím len rozdiely ekonomické, ktoré sa asi najviac prejavujú v nepomere poberaných miezd či dôchodkov, ale množstvo kvalitatívnych aj kvantitatívnych rozdielov, v konečnom dôsledku vytvárajúcich napríklad sociálne nerovnosti medzi rôznymi štátmi Únie a následne zbytočné pochybnosti o jej význame.

Aj keď si za množstvo z týchto rozdielov ovplyvňujúcich naše životy do veľkej miery môžeme sami, napríklad za rozdielnu kvalitu vzdelávacích systémov, verejnej správy či poskytovania zdravotnej starostlivosti, mnohé nerovnosti medzi jednotlivými krajinami pretrvávajú aj kvôli nedostatočnej agende Únie pri ich odstraňovaní.

A práve tu je priestor pre zástupcov jednotlivých krajín spoločenstva, poslancov Európskej únie, na hľadanie riešení, ktoré môžu z titulu svojich dôležitých postov pri odstraňovaní týchto ROZDIELOV presadiť.

Viem, koľko zarobí šofér autobusu či zdravotná sestra vo Francúzsku a koľko na Slovensku, viem, aké sociálne zabezpečenie majú seniori v Luxembursku a u nás, vidím rozdiely v kvalite potravín, v ochrane prírody, či vo vymožiteľnosti práva.

V týchto, ale aj v množstve ďalších oblastí, môže kvalitná slovenská reprezentácia v laviciach Európskeho parlamentu dosiahnuť dôležité zmeny, prinášajúce žiadúce stieranie rozdielov v sociálnej ekonomike, či v kvalite životov ľudí jednotlivých krajín spoločenstva.

Samozrejme, na pôde európskeho parlamentu sa rieši aj množstvo nadnárodných tém, od klimatických zmien, cez otázky migrácie, medzinárodného obchodu a globálnych kríz, až po spoločnú ochranu hraníc. Aj vo všetkých týchto témach, z ktorých niektoré vyvolávajú u nás neopodstatnené vášne, môže využiť Slovensko svoj hlas na formovaní ich čo najlepších riešení.

Už prvé vyhlásenia politických strán a ich kandidátov do európskych volieb ukazujú, že pôjde o veľmi polarizovanú kampaň, v ktorej sa bude strašiť utečencami aj sankciami, nekriticky zatracovať aj vyzdvihovať, hrať na národnú strunu aj moralizovať na tú európsku.

Blížiace sa európske voľby budú voľbami hodnôt, ktoré pevne verím, drvivá väčšina obyvateľov Spoločenstva a aj Slovenska ctí a podporí, bez ohľadu na množstvo názorových ROZDIELOV.

Lebo, keby ste sa ma spýtali na ďalšie slovo, ktorým by som definoval dôvod mojej kandidatúry, bolo by ním JEDNOTA.

JEDNOTA v našej rozmanitosti, JEDNOTA v dobrom aj zlom, JEDNOTA, ktorá nás podobne ako Svätoplukove prúty robí silnými a schopnými zvládať všetky výzvy aj hrozby, ktoré môže priniesť dnešná turbulentná doba v politických, ekonomických, ale aj v bezpečnostných oblastiach.

Nie náhodou je JEDNOTA aj slovom v motte Európskej únie In varietate concordia, ktorá Jednotná v rozmanitosti ctí svoje národy a svojich občanov. Taktiež nie je náhodou, že 12 zlatých hviezd na európskej vlajke symbolizuje JEDNOTU a solidaritu medzi všetkými obyvateľmi Európy.

Takže, na otázku prečo chcem Slovensko zastupovať na pôde Európskeho parlamentu a Európsku úniu pod Tatrami odpovedám: kvôli stále existujúcim ROZDIELOM a kvôli zachovaniu našej JEDNOTY.