Slovensko na chvoste boja s rakovinou

Nedávno zverejnila Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), fungujúca pri Svetovej zdravotníckej organizácii, štatistiku odhadovaného počtu úmrtí na rakovinu v jednotlivých štátoch za minulý rok.

To, že na tom spomedzi štátov Európskej únie nebudeme najlepšie sa dalo očakávať, avšak skoro najvyšší počet úmrtí slovenských seniorov na toto nádorové ochorenie (za nami je už len Maďarsko) naozaj prekvapil.

Na čele úspešnosti v liečbe rakoviny sa nachádzajú Fínsko, Malta a Švédsko, skoro úplne v jej strede sa umiestnila susedská Česká republika a chvost tabuľky spolu s nami a Maďarskom tvoria ešte Chorvátsko a Poľsko.

Napriek tomu, že porovnávať sa so severskými štátmi či s Luxemburskom, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste, je možno trochu neprimerané, všetci sme však občanmi Európskej únie, ktorým by mal byť garantovaný rovnocenný prístup k zdraviu, liečeniu a k dostupnosti potrebných liekov.

Rozdiely v miere úmrtnosti na rakovinu (či už rozdelené podľa veku, alebo všeobecne) sú však vysoké aj pri porovnaní so štátmi v strede tabuľky, takže so slovenským zdravotníckym systémom je skutočne niečo vo veľkom neporiadku.

Preto je dôležité hľadať riešenia, ako tento zlý stav nášho zdravotníctva v oblasti liečenia rakoviny čo najrýchlejšie zmeniť k lepšiemu, jednak vlastnými opatreniami, ale aj spoločnou európskou zdravotníckou agendou.

Európska únia ako celok totižto zo zverejnenej štatistiky taktiež nevyšla najlepšie a napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi americkými je na tom horšie. V roku 2018 odhaduje v Európskej únii IARC 280 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, kým v Spojených štátoch amerických za rovnaké obdobie 189 úmrtí.

Keď túto skutočnosť vnímame v kontexte množstva kritík na americký systém zdravotného poistenia, musíme priznať, že minimálne v oblasti liečenia rakoviny je výkonnejší a napríklad v dostupnosti získania kvalitných liekov aj oveľa štedrejší ako ten európsky či slovenský.

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia